ca es en

Activitats lúdiques

  • A les instal•lacions de la seu de VIU AUTISME, comptem amb espais dotats de material lúdic i educatiu per tal de que les famílies que així ho desitgin puguin assistir amb els seus fill/es/nets/netes a les tardes. Durant l’horari d’atenció, una persona de l’equip tècnic està present a als espais i a disposició de les famílies que assisteixen, per si volen comentar qualsevol tema relacionat amb els seus fills, preguntes o dubtes. Potser moltes famílies només voldran gaudir de veure jugar els seus petits en una ambient tranqui, segur i preparat.

  • Les famílies amb col•laboració de l’equip tècnic de VIU AUTISME organitzen excursions i sortides o activitats de caràcter lúdic. Aquestes activats permeten establir relacions amb la resta de famílies així com esdevenir un espai de socialització tant de les famílies com de les pròpies persones (principalment infants) amb TEA. Suposen també una bona oportunitat per a conèixer altres maneres d’actuar davant diferents situacions quotidianes.