top of page
objetivo (1).png

Missió

Treballar en favor de la inclusió de les persones amb TEA en tots els àmbits de la vida i donar suport, orientació i atenció psicoterpèutica a elles i a les seves famílies al llarg dels diferents moments del cicle vital i els diferents contextos: familiar, social, escolar/formatiu, laboral, etc.

image.png

Visió

Esdevenir una associació de referència gestionant serveis i suports específics i fomentant la inclusió en tots els àmbits de la societat de les persones amb TEA i de les seves famílies. A Viu Autisme creiem que la inclusió dels infants i joves amb TEA a la societat passa per la normalització de la realitat del dia a dia d’aquestes persones, per això defensem que la millor manera de procedir és treballar per crear una xarxa que englobi totes les esferes de la societat.

image.png

Valors

  • Autodeterminació: Les persones amb TEA tenen dret a decidir sobre la seva pròpia vida. Cal proporcionar els suports i recursos necessaris per a fer-ho possible.

  • Igualtat de drets: Les persones amb TEA són ciutadans i ciutadanes de ple dret.

  • Transparència: En la gestió de tots els recursos i serveis fent accessible a tothom informació de gran rellevància.

  • Autonomia: S’ha de posar l’accent en les seves capacitats, proporcionar els suports necessaris i fer les adaptacions necessàries a l’entorn.

  • Millora contínua com a procés intern a l’organització.

bottom of page