top of page
hola-pictograma.png

Què és un pictograma?

Un pictograma es defineix com un dibuix que comunica un missatge o descriu objectes sense referir-se a la seva forma lingüística. Si el dibuix s'assembla al que es vol transmetre s'anomena pictograma.

hola-pictograma.png
hola-pictograma.png

Què són els sistemes de comunicació augmentatius i alternatius?

Quins recursos
s'utilitzen?

Els Sistemes de Comunicació Augmentatius i Alternatius (SCAA) són formes d'expressió diferents del llenguatge parlat, que tenen com a objectiu augmentar (augmentativa) i/o compensar (alternativa) les dificultats de comunicació i llenguatge.

Inclou diferents sistemes de símbols, tant gràfics com gestuals i, en el primer cas, també requereix l'ús de productes de suport. Els diferents sistemes de símbols s'adapten a les necessitats de persones de diverses edats i habilitats motores, cognitives i lingüístiques desiguals.

hola-pictograma.png

PICTORITZAR?

Pictoritzar ve de la paraula pictograma que significa imatge que comunica un missatge sense relació amb la seva forma fonètica. Una imatge val més que mil paraules i en el cas de les persones amb autisme (d’ara en endavant TEA per posar en valor l’amplia varietat de perfils possibles dins de l’espectre autista), aquesta frase feta és més certa que mai. Una de les principals dificultats de les persones amb TEA és la comunicació i la interacció social de manera que sovint els resulta extremadament complicat no solament entendre el món que els envolta sinó també expressar les seves necessitats o els seus desitjos. 

hola-pictograma.png

PER QUÈ ÉS NECESSARI PICTORITZAR?

Davant d’aquesta situació esdevé d’especial importància, facilitar l’accés a les persones amb TEA a tots els serveis propis d’un municipi ja siguin serveis públics com ara l’Ajuntament, el punt d’informació o el pavelló o serveis privats com per exemple la farmàcia, el supermercat o la perruqueria. Per tal que aquesta mesura sigui realment efectiva ha d’anar acompanyada d’un seguit d’eines que, a més de facilitar l’accés, els faciliti la comunicació de les persones amb TEA i els permeti formar part de els dinàmiques pròpies del municipi.

Viu Autisme vol pictoritzar Castell-Platja d'Aro

tv3.png
tv costabrava.jpg

Castell-Platja d'Aro podria convertir-se en el primer municipi pictoritzat de Catalunya. Des de l'Associació Viu Autisme han presentat un projecte per pictoritzar els serveis públics i privats del poble per facilitar la comunicació de persones amb Trastorn de l'Espectre Autista. Moltes vegades una imatge val més que mil paraules però aquesta afirmació és especialment important quan aquest dibuix és un missatge per una persona autista.

bottom of page