top of page

/

/

Atenció a persones amb TEA

Montaña de libretas

TEAPRENEM
TALLER D'ESTUDI ASSISTIT

Projecte de suport social i educatiu específic, que s’adequa a les necessitats individuals d'infants i joves. Es treballen els continguts, les actituds i les habilitats necessàries per a afavorir els processos d'aprenentatge i de socialització associats. La metodologia que s'empra consisteix en l'adequació de les eines de treball a les demandes explícites i/o implícites de cada infant/jove, per tal que assoleixi els aprenentatges i coneixements de forma activa i coherent amb les seves necessitats individuals, el seu nivell maduratiu i la seva etapa escolar. 

Ayudando a un alumno

INTERVENCIÓ
PEDAGÒGICA

El servei d’intervenció pedagògica planteja una metodologia individualitzada adaptada a les necessitats de cada infant amb la finalitat de treballar les diferents àrees del desenvolupament dels infants. 

Comida gourmet

ESPAI DE RESPIR

Posem en pràctica activitats quotidianes amb els joves de l'associació, per a la promoció de laseva autonomia personal. L’activitat es realitzaamb grups reduïts, treballant així les habilitatssocials. Activitat realitzada els dissabtes.

Niños jugando

HABILITATS SOCIALS

L'activitat consisteix en realitzar una intervenció amb infants i adolescents amb Trastorn de l'Espectre Autista vers l'aprenentatge i desenvolupament d'habilitats socials. La metodologia de treball es caracteritza per emprendre accions que facilitin la posada en pràctica d'aquestes habilitats en el marc de la vida quotidiana i del seu entorn natural. Per tal de treballar aquestes habilitats es proposen escenaris de treball variats i diferenciats entre ells, per exemple: establiments comercials, activitats d'oci, ús de la vía pública, etc. Treballar en diferents contextos de socialització és molt important ja que formen part de la seva quotidianitat i s'hi han de poder desenvolupar de manera autònoma.

piscina

ESPORTS

Iniciació als esports de piscina, pàdel surf i bicicleta de manera adaptada.
 

La fabricación de papel del arte del arte

TEAOCUPA

L’objectiu general de TEAocupa és promoure habilitats i aptituds que en un futur poden ajudar a persones amb TEA a iniciar-se en el món laboral. En aquesta activitat s’incorporen i es treballen certes destreses, per a empoderar i apropar aquest col·lectiu a possibles situacions laborals futures. 

bottom of page