top of page

Horaris Visuals

Organització didàctica en nens amb TEA (Horaris Visuals)

Horaris Visuals
Els nens diagnosticats amb TEA (trastorn d'espectre autista), tenen diferents trets que els caracteritzen, un d'ells és que solen presentar un interès obsessiu per activitats concretes o repetitives, a més de la necessitat de mantenir rutines en el seu dia a dia, la qual cosa no és més que la seva manera d'expressar la por a tot allò que impliqui un canvi.
L'organització d'activitats, tasques i esdeveniments en el seu entorn, és de summa importància per a disminuir l'ansietat i la por que pot generar un canvi en la rutina i els prepara en situacions inesperades o canvis sobtats. Explicant amb antelació les activitats que tindran en el dia, se'ls tranquil·litza i prepara per a aquests esdeveniments.
Aquest tipus d'horaris ha de ser individualitzat per a cada alumne/a (és un error comú utilitzar horaris visuals grupals), i adaptat al seu nivell de representació (amb pictogrames, amb objectes, etc).

Característiques a tenir en compte:
a) Fomentar l'ús del mateix en la llar i en el seu àmbit escolar.
b) Introduir canvis en el mateix a poc a poc, amb el que aprèn a ser més flexible.
c) Una seqüència diferent d'activitats ha de convertir-se en una cosa nova i divertit.
d) Aquest horari ha de ser visible en tot moment i en un lloc fix.
e) Es recomana un horari portàtil a manera de targetes o agenda que pugui portar amb si en cas que vulgui repassar les seves activitats, això ho tranquil·litzarà.
f) Aquests han de ser triats seguint els interessos del nen, en aquest cas no és important guiar-se per l'edat recomanada en la caixa, sinó que aquestes imatges realment atreguin la seva atenció.

bottom of page