top of page

Sistemes alternatius

Placeholder Image

Horaris Visuals

Organització didàctica en nens amb TEA (Horaris Visuals)

Placeholder Image

No res

encara no hi ha res

Placeholder Image

Pictogràmes

La importància dels suports visuals (pictogrames) i TEA.

bottom of page